Travel Videos


Chinese Sacred Mountains

Five Sacred Daoist Mountains
Four Sacred Buddhist Mountains

Other Daoist mountains


 
 


Historical capitals of China

Four Great Ancient Capitals of China
 • Beijing
 • Nanjing
 • Luoyang
 • Chang'an  (Xi'an)
Other historical capitals of China
 • Anyang
 • Chengdu
 • Chongqing
 • Datong
 • Guangzhou
 • Hangzhou
 • Kaifeng
 • Taipei
 • Wuhan
 • Xanadu(Shangdu)(上都)
 • Ye


Chinese Beautiful Places

 

Famous Chinese Museums

 Best Ancient Towns in China

 • Pingyao
 • Fenghuang
 • Lijiang
 • Dali
 • Ciqikou Ancient Town
 • Xidi and Hongcun
 • Pingle Ancient Town
 • Yongding
 • Wuyuan
 • Likeng
 • Yan’an
 • Maduo
 • Furongzhen (Wangcun)
 • Turpan
 • Pingxiang
 • Zedang
 • Xingcheng
 • Peitian Ancient Village
 • Zhuxian Town
 • Guangfu Town
 • Ancient Town of Heshun
 • Laitan Ancient Town
 • Hongjiang City
 • Xixian
 • Langzhong
 • Guizhou Zhenyuan County
 • Jingdezhen
 • Shangqiu
 • Xingcheng
 • Kashgar
 • Nanxun Ancient Town
 • Lingqu (Xingan County)
 • Shiwan Town
 • Shiwei
 • Manzhouli
 • Heshun Town
 • Taining
 • Zhangbi
 • Xiàhé (Gansù)
 • Gyantse (Tibet)
 • Yùshù (Qinghai)
 • Jiànshui (Yúnnán)
 • Téngchong (Yúnnán)
 • Yánbian (Jílín)
 • Quánzhou (Fújiàn)